Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Full informatiu FCPP Num 45 - Abril 2015

Ets a:  IniciNotíciesFulls Informatius FCPPNotícia id 26201
03.05.2015

Fulls Informatius FCPPFull informatiu FCPP Num 45 - Abril 2015


CIRCULAR 02/2015

ELECCIÓ DEL REPRESENTANT DELS JUGADORS A L’ASSEMBLEA DE LA
 FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT

NORMATIVA

Segons els estatuts de la Federació Catalana de Pitch & Putt (FCPP) un representant dels jugadors forma part de l’Assemblea de la FCPP. A continuació es descriu la normativa que regirà aquesta elecció que va ser aprovada en l’Assemblea de la FCPP del 23 de maig de 2006 i modificada en l’Assemblea de la FCPP de l’11 d’Abril de 2013.
L’elecció del representant dels jugadors/es es durà a terme per sufragi lliure, directe, igual i secret.

Els electors
Tenen dret a vot tots aquells jugadors i jugadores majors d’edat que disposin de llicència de jugador/a que estiguin al corrent de pagament de la seva llicència de jugador/a. Els electors han d’acreditar la seva participació en una prova d’una competició oficial federativa de la temporada en curs o de la immediatament anterior. L’elector haurà de presentar un document oficial amb fotografia que permeti identificar-lo (document d’Identitat, passaport, tarja de resident o carnet de conduir). Cada jugador únicament podrà emetre un vot en una de les seus electorals. La seu on votar la pot escollir cada jugador.
La Junta Electoral farà públic el cens electoral en la convocatòria d’eleccions, Es podran presentar al·legacions al cens fins a una setmana abans de l’inici de les votacions.

Candidats
Per poder ser candidat cal complir les condicions següents:
- Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
- Ser major d’edat.
- Estar en ple ús dels drets civils.
- No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
- Constar al cens electoral.
- Tenir la llicència de jugador en vigor.

Cada candidat podrà nomenar interventors o apoderats que notificarà a la Junta Electoral fins a 48 hores abans de l’inici de les votacions. En cada moment només podrà haver-hi un apoderat o interventor per cada candidatura i mesa.
La funció dels interventors o apoderats és vetllar pel bon funcionament del procés electoral. Cada candidat serà responsable de les actuacions dels seus interventors i apoderats. Els interventors o apoderats s’hauran d’identificar al president de la mesa electoral amb la presentació del DNI o un altre document oficial amb fotografia.

Proclamació de la Junta Electoral
La Junta Directiva de la FCPP designarà les 3 persones que actuaran com a Junta Electoral que desenvoluparan i vetllaran pel procés electoral. Establiran el calendari, proclamaran les candidatures, nomenaran els presidents de les meses, vetllaran pel recompte de vots i proclamaran el candidat escollit.

Dates d’elecció 
La Junta Electoral establirà les dates d’elecció. Des del primer dia d’elecció no es podrà fer propaganda electoral.

Període de presentació de candidatures 
Les candidatures es podran presentar fins a quatre setmanes abans del primer dia d’elecció. Hi haurà un model de formulari que serà enviat a tots els clubs i es publicarà a la web www.pitch.cat i al taulell oficial d’anuncis de la FCPP.

Publicitat electoral
Els candidats podran fer arribar les seves propostes als electors en les competicions i activitats federatives sempre i quan no interfereixin en el seu normal desenvolupament. La Junta Electoral publicarà els programes electorals dels candidats al web www.pitch.cat i al taulell oficial d’anuncis de la FCPP si els rep fins a 72 hores abans de l’inici de les votacions.

Proclamació de candidatures 
La Junta Electoral proclamarà com a candidats a aquells jugadors que acompleixin els requisits que marca aquesta normativa i els anunciarà a tots els clubs per correu electrònic i es publicarà a la web www.pitch.cat i al taulell oficial d’anuncis de la FCPP.

La proclamació de candidats es farà amb un mínim de 15 dies abans del primer dia de votacions.

Els llocs on poder votar 
El vot haurà de ser presencial, queda exclòs el vot per correu. En el moment de la proclamació de les candidatures s’anunciarà el lloc de votació i l’horari.
Cada mesa electoral estarà presidida pel president de la mesa nomenat per la Junta Electoral. Abans de l’inici de votacions el president precintarà l’urna.
Els interventors o apoderats podran signar en el precinte abans de l’inici de les votacions.

Forma de votació 
Cada elector emetrà el seu vot per mitjà de la papereta oficial.

Escrutini 
Una vegada finalitzat l’horari del darrer dia de les votacions i hagin votat les persones que ho volien fer i eren presents a qualsevol de les meses de votacions es passarà a fer l’escrutini, desprecintant el president de la mesa l’urna en presència dels interventors o apoderats presents en aquell moment.
En l’escrutini cada seu s’aixecarà acta dels resultats on hi constaran:
Nombre d’electors 
Nombre de vots vàlids 
Nombre de vots nuls 
Nombre de vots a cada candidat 
Nombre de vots en blanc 
Es farà arribar l’acta a la seu de la FCPP en els dos dies hàbils següents.

Proclamació del representant dels jugadors 
Una vegada fet el recompte i la Junta electoral hagi rebut l’acta o actes originals de l’escrutini es proclamarà el representant dels jugadors.

Empat entre dos o més candidats 
En cas de que dos o més candidats empatessin amb el mateix nombre de vots es faria una segona volta electoral on únicament podrien participar els candidats empatats. La segona volta es faria en un termini màxim de tres setmanes des de la proclamació de resultats. S’anunciarà a tots els clubs i es publicarà a la web www.pitch.cat i al taulell oficial d’anuncis de la FCPP la data i llocs de votació. 
Es farien les voltes necessàries per a dirimir el desempat o desempats. 

Presentació de recursos 
Es podrà presentar recurs per a qualsevol dels processos que defineixen l’elecció a la Junta Electoral fins a 48 hores després de finalitzar el període. La Junta Electoral haurà de respondre en un període de 3 dies feiners des de la data de presentació del recurs. El recurs s’haurà de fer per burofax o presentant personalment l’escrit a la seu de la FCPP (Carrer Diputació, 274 principal A Barcelona).

Contra els acords de les junta electoral es poden interposar els recursos que preveuen els estatuts de la FCPP, i la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva.

Període de representació 
El jugador escollit serà el representant dels jugadors de P&P a l’Assemblea de la FCPP per a un període de dos anys. Els temps es comptarà des de la seva proclamació.

Membres de la Junta Electoral 
Susana Bleier 
Joan Circuns 
Antoni Lloret 

Calendari del procés electoral 
Presentació de les candidatures
Fins el 9 d’abril a les 10h 

Proclamació de candidatures 
Fins el 22 d’abril

Darrera data per a presentar al·legacions al cens 
Fins el 30 d’abril a les 10h

Darrera data per a presentar interventors o apoderats 
Fins el 5 de maig a les 10h 


Llocs i dates de votació 

Federació Catalana de Pitch & Putt Diputació 274 ppal. Barcelona 
Dijous 7 de maig de 2015 
Horari de 10h a 17h 

Pitch and Putt Lleida Camí del Fondo s/n . Torreserona 
Divendres 8 de maig de 2015 
Dissabte 9 de maig de 2015 
Coincidint amb el Campionat de Catalunya Dobles 
Horari de 10h a 17h Secretaria de la FCPP Barcelona, 9 de març de 2015

Clickar per veure la Circular FCPP 02/2015 en format PDF

Clickar per veure el cens electoral en format PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Junta Electoral del procés d’elecció del representant dels jugadors a l’Assemblea de la Federació Catalana de Pitch & Putt proclama les dues candidatures que s’han presentat dels senyors:

Miquel Angel Ventura Xalma
i
Xavier Martín i Bofill

Les dues candidatures acompleixen les condicions:
- Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya. 
- Ser major d’edat. 
- Estar en ple ús dels drets civils. 
- No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
- Constar al cens electoral.
- Tenir la llicència de jugador en vigor.

Es podrà presentar recurs a aquesta decisió de la Junta Electoral, adreçant-lo a la Junta Electoral del procés d’elecció del representant dels jugadors a l’Assemblea de la Federació Catalana de Pitch & Putt.

Barcelona 16 d’abril de 2015 
La Junta Electoral del procés d’elecció del representant dels jugadors a l’Assemblea de la Federació Catalana de Pitch & Putt 


Dates del procés electoral:
Darrera data per a presentar al·legacions al cens Fins el 30 d’abril a les 10h 
Darrera data per a presentar interventors o apoderats Fins el 5 de maig a les 10h 

Llocs i dates de votació:
-Federació Catalana de Pitch & Putt Diputació 274 ppal. Barcelona Dijous 7 de maig de 2015 Horari de 10h a 17h
-Pitch and Putt Lleida Camí del Fondo s/n . Torreserona Divendres 8 de maig de 2015 i Dissabte 9 de maig de 2015 Coincidint amb el Campionat de Catalunya Dobles Horari de 10h a 17h


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clickar per veure el programa electoral de Xavier Martin,

candidat a Representant dels Jugadors a l'Assemblea FCPP, en format PDF


Clickar per veure el programa electoral de Miquel Àngel Ventura,

candidat a Representant dels Jugadors a l'Assemblea FCPP, en format PDF

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC