Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Reglament de la Comissió Esportiva

Ets a:  IniciNotíciesReglaments FCPPNotícia id 6868
06.08.2007

Reglaments FCPPReglament de la Comissió Esportiva

Reglament de la Comissió Esportiva
REGLAMENT ARBITRES DE PICTH & PUTT ACPP/ UCPP

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT

A. MISSIÓ

Segons estableixen els Estatuts de la Federació Catalana de Pitch and Putt, correspon a laseva Junta Directiva el promoure, dirigir, reglamentar i executar les activitats esportives i gestionar-ne el seu funcionament. La Junta Directiva potconstituir òrgans col·laboradors tècnics i consultius que actuaran per delegació i tindran les competències que la mateixa els delegui. Es preveu expressament la possibilitat d’una ComissióEsportiva.

La Comissió Esportiva (CE) de la FCPP es per tant un òrgan col·laborador de la Junta Directiva (JD) que té les atribucions i funcions que aquesta li deleguien cada moment.

D’acord amb aquesta disposició de caràctergeneral, la Junta Directiva DELEGA en la ComissióEsportiva les següents funcions:

  1. Tractament i resolució de la dinàmica ordinària dels temes esportius del pitch and putt i aplicació dels reglaments de les diferents competicions oficials. 
  2. Nomenament i coordinació del personal tècnic i administratiu que col·labori en les competicions oficials de la FCPP (àrbitres, delegats, comitès de competició). 
  3. Resolució en primera instància de les qüestions disciplinàries. 
  4. Aplicació de la normativa sobre la selecció catalana 
  5. Coordinació, supervisió i control de la tasca dels diferents comitès
  6. Proposta a la Junta Directiva dels Reglaments de les competicions oficials. 

A la vegada, la CE pot PROPOSAR a la Junta Directiva l’estudi i consideració de qualsevol tema referent a l’activitat esportiva de la FCPP així comla conveniència d’efectuar modificacionsen les reglamentacions existents.Correspon a la Junta Directiva l’estudi i eventual aprovació de la normativa reglamentàriade la FCPP.  Les reglamentacions principals han d’ésser presentades per la JD a l’aprovació de  l’Assemblea General.

A requeriment i petició de la JD, la ComissióEsportiva o alguns dels seus membres realitzaran els ESTUDIS I INFORMES que aquella els demani.

La Junta Directiva de la FCPP es qui potportar a terme, amb exclusivitat, la interpretació i eventual modificaciód’aquest Reglament.

B. COMPOSICIÓ

La Comissió Esportiva estarà formadaper un mínim de cinc membres i un màxim de vuit, a part del Secretari.

a) President de la Comissió, que serà en tot cas, un dels membres de la Junta Directiva.

b) Un representant dels clubs afiliats anomenats pel Presidentde la Comissió

c) Un representant dels clubs adherits anomenat pel Presidentde la Comissió.

d) Com a mínim, un representant dels estaments que tenen dret a formar partde l’Assemblea (jugadors, àrbitresi tècnics) nomenat pel President de la Comissió.

e) Altres persones de lliure designació del President de la Comissió.

f) Secretari (el que ho sigui de la FCPP o persona que ell designi)

El nomenament –i eventual acomiadament- del President de la Comissió,correspon a la Junta Directiva de la FCPP.

El nomenament –i eventual acomiadament-dels membres de la Comissió correspon a la Junta Directiva, a proposta del Presidentde la Comissió Esportiva.

El President informarà mensualment a la Junta Directiva de la marxade la Comissió.

El President de la Junta Directiva rebrà informació sobre les convocatòriesi actes de la CE i tindràun contacte permanent ambel President i el Secretari de la CE.

C. COMITÉS I ASSESSORS DE LA COMISSIÓ ESPORTIVA

Si per part del Presidentde la CE, amb el Vist i Plau de la JD, es considera aconsellable,alguns temes concrets poden delegar-se en Comitès específics. La Comissió és  qui té, en tot cas, el dret de donar el Visti Plau a les propostes que aquells li facin.

Es constitueix el Comitè d’Àrbitres amb un Reglament que redactarà la Comissió Esportiva ihaurà d’aprovar la Junta Directiva i l’Assemblea. El President del Comitè d’Àrbitres serà anomenat perla Junta Directiva a suggerència del Presidentde la Comissió Esportiva.

Es preveu que en el moment adequat s’hauran també de constituir els Comitès de Disciplina Esportiva, el de Sèniors i el de Tècnics. Tots aquests Comitès juntament amb el d’àrbitres, hauran de tenirun reglament de funcionament aprovat per la Junta Directiva i, a criteri d’aquesta,  per l’Assemblea de la FCPP.

El President de la ComissióEsportiva pot anomenar puntualment un o diversos assessors per a que li donin la seva opinióo l’assessorin en temes específics.

D. RENOVACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPORTIVA.

Durant el mes de desembrede cada any, el Presidentde la Comissió presentarà a la Junta Directiva de la FCPP la seva proposta de composició de la Comissió Esportiva per el seu Vist i Plau.

 Els nomenaments del Vice President i dels demés membresexcepte el representant dels clubs adherits, el dels jugadors, el dels àrbitres i el Secretari- es faran per dos anys renovables amb un màxim de dos més.

La Comissió Esportiva que es designiel mes de Juny de 2006 acabaràel seu termini el 31 de desembre de 2007.

E. REUNIONS DE LA COMISSIÓ

La Comissió es reunirà mensualment i prendrà els seus acords per majoria de vots dels assistents. El President tindrà, si cal, un vot diriment.

Convocarà les reunions elSecretari, qui també redactarà  l’acta que s’enviarà  - una vegada hagi donat el seu Vist i Plauel President- a tots els membres de la Comissió i al President de la Junta Directiva.

De cada acta se’n farà un resum que s’enviarà en forma de Circular per a informació dels clubs, jugadors i mitjans de comunicació.

F. CASOS D’URGÈNCIA

Els decidiran el President, el Secretari Executiu (Àrea Esportiva) de la FCPP i un tercer membre anomenat pel President a primers d’any, donant sempre compte a la Comissió en la següent reunió mensual. Sempre que sigui possible i en tot cas en casos greus, les persones esmentades intentaran conèixer elparer d’altres membres de la Comissió Esportiva i/o de la Junta Directiva abans de prendre una decisió

G. RECURSOS

Les decisions dels Comitès de Competició dels diferents concursos es poden recórrera la Comissió Esportiva.

A la vegada, les decisions de la Comissió Esportiva es poden recórrera la Junta Directiva, qui en tot cas té la decisió final.

 

Aprovat per Assemblea ACPP i FCPP el 23 de maig de 2006.

 

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC