Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de P&P 2007

Ets a:  IniciNotíciesReglaments Competicions FCPPNotícia id 5632
29.12.2006

Reglaments Competicions FCPPReglament del Campionat de Catalunya per Equips de P&P 2007

Fins el 15 de gener de 2007 es podran presentar les llistes dels jugadors integrants de cada equip a la FCPP
ACPP - XIè CAMPIONAT DE CATALUNYA

FCPP - XIIè CAMPIONAT DE CATALUNYA

PER EQUIPS DE PITCH & PUTT -

INTERCLUBS 2007

REGLAMENT


1.-PARTICIPANTS

Podran participar tots els clubs pertanyents a la Federació Catalana de P&P que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes com a membres, hagin realitzat la preinscripció a la competició segons circular num.16/2006 de la FCPP  i no tinguin cap deute o sanció pendent de anteriors edicions d’aquest Campionat.

Tots els clubs poden presentar els equips que creguin convenient, però la preferència d’inscripció en cas d’exhaurir el nombre màxim de places serà per aquest ordre:

a)      Els equips participants a l’anterior edició.

b)      El primer equip dels nous clubs.

c)      Un equip addicional per club segons ordre de classificació de l’anterior edició, i desprès el segon equip dels clubs nous

d)     Un segon equip addicional segons el criteri c i així successivament fins a aplenar les categories.

Tots els clubs caldrà que estiguin registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya com a clubs. Aquells clubs que encara no consten com a registrats però han sol·licitat ser-ho, hauran de presentar còpia de tota la documentació presentada. Podran participar aquells equips que demostrin que han presentat tots els documents necessaris per la seva correcte inscripció abans de finalitzar l’any 2006.

Els equips andorrans no necessiten el requisit d’estar registrats en dependre d’una altra administració. Aquests clubs hauran de signar un acord de col·laboració amb la FCPP per a poder participar.

Sempre s’entén que els equips representen i depenen dels clubs i que tots els drets esportius son propietat del club. Aquestos drets esportius no es poden cedir ni traspassar.

Per l’edició del 2007 es tindrà en compte la pre-inscripció feta segons la circular de la FCPP del 2006. Els equips pre-inscrits segons la circular podran tenir plaça segons els criteris d’admissió abans esmentats. Els equips que s’hagin inscrit posteriorment seran acceptats en la competició si queden places vacants i per estricte ordre d’arribada de les inscripcions.

 

2.- COMITÈ D’ORGANITZACIÓ I COMPETICIÓ

 

El Comitè d’Organització estarà format pels membres de la Comissió Esportiva de la FCPP, podent actuar el Comitè d’Urgència d’aquesta comissió quan les circumstàncies ho requereixin.

El Comitè de Competició estarà format per un membre de la FCPP designat pel Comitè d’Organització, un responsable del camp on es jugui la competició i l’àrbitre designat pel Comitè d’àrbitres de la FCPP. Presidirà aquest comitè el membre de FCPP.

La suspensió de la prova prèviament a la seva celebració és responsabilitat del Comitè d’Organització i la suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat del  Comitè de Competició.

La suspensió de la prova amb motiu d’inclemències meteorològiques es regirà segons el protocol aprovat per la Junta Directiva de la FCPP i exposat a la circular nº5/2006 de la FCPP.

 

3.- DIVISIONS I ZONES

 

Hi haurà tres divisions, la primera i la segona divisió amb zona única i la tercera divisió amb dues zones de joc denominades est i oest.

La primera divisió l'any 2007 estarà formada pels 18 equips que a l’any 2006 van guanyar-se el dret per classificació a l’anterior edició d’aquest campionat segons Reglament de la Competició. En cas d’una plaça vacant mantindria la categoria l’últim equip en baixar.

La segona divisió l'any 2007 estarà formada pels 18 equips que a l’any 2006 van guanyar-se el dret per classificació a l’anterior edició d’aquest campionat segons Reglament de la Competició. En cas d’una plaça vacant mantindria la categoria l’últim equip en baixar.

La tercera divisió divideix Catalunya en dues zones (est i oest). El nombre màxim d’equips que podran participar a cada una de les zones de tercera divisió serà de 24 per motius d’organització. Els nous equips que participin en aquest Campionat començaran en aquesta divisió i podran escollir zona segons la situació de la seu del club al que pertanyen únicament quan el balanç d’equips de ambdues zones així ho permeti, del contrari la FCPP els distribuirà segons consideri oportú per igualar al màxim el nombre d’equips participants a cada zona. Tindran prioritat els equips que ja han jugat edicions anteriors.

A totes les divisions es jugaran 6 proves i el còmput total de les 6 proves serà el que determinarà la classificació final.

Les divisions, zones, dates i camps seus d’aquesta competició segons el sorteig efectuat a la FCPP son les següents:

 

4.- DATES DE LA COMPETICIÓ

 

jornada: 3 i 4 de febrer

jornada: 3 i 4 de març

jornada: 31 de març i 1 d’abril

jornada: 5 i 6 de maig

jornada: 26 i 27 de maig

jornada: 7 i 8 de juliol

 

5.- SEUS DE LES PROVES

 

 

prova

prova

prova

prova

prova

prova

divisió

Roc 3

Castelló

Hcp 1

Tennis Mora

Teià

El Vendrell

divisió

Portal d. Roc

La Figuerola

Vallromanes

Platja d’Aro

M.Gurumbau

St.Jaume

divisió Est

St.Cebrià

Papalús

Viladrau

La Garriga

Mas Pagès

Franciac

divisió Oest

Bellpuig

Lleida

Can Cuyàs

Can Rafel

Badalona

Manresa

 

6.- ASCENSOS I DESCENSOS PEL 2008

 

Tot i que no queda totalment tancat i decidit el format de competició del Campionat de Catalunya per Equips 2008 ja que aquest es confeccionarà en funció de la demanda d’equips per participar en la edició 2008 d’aquest campionat, en cas de seguir el mateix format de competició que aquest any amb divisió (18 equips), divisió (18 equips) i dues zones de divisió, els ascensos i descensos es realitzarien de la següent forma:

 

 • Els 4 últims classificats de divisió baixen a divisió.
 • Els 4 primers classificats de divisió pugen a divisió.
 • Els 6 últims classificats de divisió baixen a divisió (a la zona que els hi correspongui segons els paràmetres establerts).
 • Els 3 primers classificats de cada zona de divisió pugen a divisió.
 • En cas de renuncia de un equip, la plaça vacant es mantindrà per l’últim equip en perdre la categoria.

 

En cas de modificar el format de competició per l’any 2008 per un format composat per divisió (18 equips), divisió (18 equips) i tres zones de divisió, els ascensos i descensos es realitzaran de la següent forma:

 

 • Els 4 últims classificats de divisió baixen a divisió.
 • Els 4 primers classificats de divisió pugen a divisió.
 • Els 6 últims classificats de divisió baixen a divisió (a la zona que els hi correspongui segons els paràmetres establerts).
 • Els 3 primers classificats de cada zona de divisió pugen a divisió.
 • En cas de renuncia de un equip, la plaça vacant es mantindrà per l’últim equip en perdre la categoria.

 

En cas de modificar el format de competició per l’any 2008 per un format composat per divisió (18 equips), dues zones de divisió (18 equips cada zona) i dues zones de divisió, els ascensos i descensos es realitzaran de la següent forma:

 

 • Els 4 últims classificats de divisió baixen a divisió.
 • Els 4 primers classificats de divisió pugen a divisió.
 • Els 9 primers classificats de cada zona de divisió pugen a divisió.
 • En cas de renuncia de un equip, la plaça vacant es mantindrà per l’últim equip en perdre la categoria.

 

En cas de modificar el format de competició per l’any 2008 per un format composat per divisió (18 equips), divisió (18 equips), divisió (18 equips) i varies zones de divisió, els ascensos i descensos es realitzaran de la següent forma:

 

 • Els 4 últims classificats de divisió baixen a divisió.
 • Els 4 primers classificats de divisió pugen a divisió.
 • Els 6 últims classificats de divisió baixen a divisió
 • Els 6 primers classificats de cada zona de divisió es mantenem a divisió.
 • En cas de renuncia de un equip, la plaça vacant es mantindrà per l’últim equip en perdre la categoria.

 

Altres formats no especificats aquí es resoldran a la Comissió Esportiva de la FCPP seguint les directrius aquí marcades i de la forma més justa possible informant als jugadors el més aviat possible.

 

7.- MODALITAT DE JOC

 

Es jugaran dues modalitats. A cada jornada de joc, quatre integrants d’un equip jugaran Medal Play Scratch i puntuen les tres millors targetes. Els altres quatre jugadors participaran per parelles en la modalitat Fourball Medal Play Scratch, puntuant la millor parella.

La puntuació total d’equip es farà a partir de la suma de cops totals dels tres participants individuals que hagin fet un millor resultat més la parella que hagi fet el millor resultat.

En el cas que un equip (per circumstàncies de desqualificació o d´ incompareixença) puntuï menys de tres targetes individuals o cap fourball, se li aplicaran 100 cops per targeta, fins a completar les tres individual més la targeta fourball.

 

8.- CLASSIFICACIONS

 

A cada prova corresponent a cada jornada de joc la classificació per equips es realitzarà segons la puntuació obtinguda per la suma de les tres millors targetes individuals i la millor targeta fourball. En cas d’empat els equips empatats es classificaran en la mateixa posició.

La classificació acumulada correspondrà a la suma de les puntuacions obtingudes a cada una de les proves jugades fins el moment. En cas d’empat entre dos equips, el desempat es resoldrà per millor resultat d’equip a l’última prova, millor resultat d’equip a la suma de les dues últimes proves, etc...

 

9.- EQUIPS

 

Els equips estaran formats per un màxim de 25 participants inscrits tots ells com a màxim en un equip de la forma establerta ja sigui abans de començar la competició o durant el transcurs de les diferents proves de la forma que estableix aquest reglament.

 

10.- TANCAMENT D’INSCRIPCIONS

 

S´ hauran de presentar les llistes dels jugadors integrants de cada equip (via Fax o e-mail) a la FCPP fins el dia 15 de Gener de 2007, amb un mínim de 8 jugadors i un màxim de 25 jugadors per equip.

En aquesta llista haurà de constar obligatòriament el nom dels jugadors i el num de llicència de tots els jugadors inscrits. També caldrà especificar el nom del jugador que assumeix les funcions de capità de l’equip  i un num de telèfon de contacte i adreça d’e-mail.

 

11.- EL CAPITÀ DE L’EQUIP

 

Cada equip nomenarà obligatòriament un capità i opcionalment un capità suplent i ho farà constar a la llista de jugadors enviada a la FCPP. El capità o capità suplent serà la única persona de contacte amb l’organització de la prova abans de la seva celebració. Hauran de facilitar obligatòriament un e-mail i un telèfon mòbil de contacte.

El capità serà el responsable de la notificació dels equips a cada jornada de joc a la FCPP així com l’abonament dels drets de joc a cada jornada de joc de la forma establerta, la incorporació de nous jugadors a l’equip i els canvis d’alineacions.

El capità de la prova podrà ser el capità, el capità suplent o qualsevol altre jugador de l’equip en la seva representació sigui jugador per aquella prova en concret o no.

El capità de la prova, i en cas de que no hi sigui present, qualsevol jugador en la seva representació s’haurà de presentar 20 minuts abans de la sortida del primer jugador de l’equip a l’àrbitre de la prova i tindrà que identificar-se durant tota la celebració de la prova amb un braçalet distintiu.

12.-  INCORPORACIÓ DE NOUS JUGADORS

Si un equip vol inscriure nous jugadors en el seu equip ho pot fer durant el transcurs de la competició en qualsevol moment menys en els períodes compresos entre el dimarts anterior a la celebració d’una prova i el diumenge de celebració d’aquesta prova per tal d’evitar que els canvis d’alineació un cop notificat l’equip per jugar una prova es facin amb jugadors no inscrits prèviament amb l’equip.

El màxim de jugadors possibles inscrits en un equip és de 25 i no es permetran baixes pel que un jugador inscrit una vegada en un equip per l’edició 2007 d’aquest campionat ja no podrà ser inscrit per cap altre equip de la mateixa o de diferent divisió i/o zona.

La forma d’incorporar un jugador en un equip és mitjançant fax o e-mail a la FCPP en el període estipulat utilitzant el full d’inscripció de nous jugadors.

 

13.- NOTIFICACIÓ DELS EQUIPS I PAGAMENT

 

Els diferents equips participants hauran de comunicar a la FCPP (Via Fax o Via E-Mail) el nom dels seus jugadors com a molt tard el dimarts de la mateixa setmana que s’ha de disputar la prova, per tal de que la FCPP pugui procedir a la confecció d’horaris de sortida, comunicació dels mateixos i confecció de les targetes de joc.

L’equip haurà de realitzar una transferència a favor de la FCPP per la quantitat total dels drets de joc de tot l’equip (8x19€ = 152€) com a molt tard el dilluns de la mateixa setmana que s’ha de disputar una prova i enviar el comprovant de d’ingrés a la FCPP per fax, o podrà efectuar el pagament en efectiu a la seu de la FCPP fins el dilluns de la mateixa setmana que s’ha de disputar una prova.

Es considerarà que un equip està inscrit per jugar una prova si el dimarts de la mateixa setmana que s’ha de disputar la prova ha comunicat els jugadors i ha realitzat la transferència indicant el nom de l’equip participant. L´incompliment d’aquesta norma significarà la impossibilitat de jugar, amb la conseqüent aplicació de 100 cops per targeta de joc.

No s’admetran pagaments en el mateix camp, per tant els equips que no realitzin el pagament dins del termini estipulat perdran la seva plaça per jugar.

En el moment del tancament de la notificació dels equips, els jugadors participants hauran de tenir un handicap de joc 10,4 o inferior per equips de primera divisió i 18.4 o inferior per equips de segona i tercera divisió.

 

14.- CANVIS D’ALINEACIÓ

 

Els equips des de la notificació dels components el dimarts abans de cada prova, fins a la celebració de la prova únicament podran canviar un jugador individual i una parella de forma que només es tinguin que refer dues targetes de joc (una individual i una de parelles). Caldrà presentar un justificant escrit per a fer més canvis. El comitè de la prova valorarà la validesa del justificant i determinarà si és vàlid el canvi però en tot cas només es permetran més canvis dels especificats al reglament quan les modificacions per força major impliquin a tots els canvis efectuats.

15.- ENTRENAMENTS PREVIS

Durant la setmana anterior compresa del dilluns al divendres de la setmana en que és juga una prova d’aquest campionat, els jugadors que ja estiguin notificats com a participants de la prova podran entrenar en el camp on es disputi la prova per un preu màxim de 10 euros en dia laborable per jugar 18 forats. Es respectaran els preus i les ofertes de cada camp entre setmana si aquests són inferiors a 10 euros. En cas d’haver un campionat el preu serà el del campionat.

 

16.- HORARIS DE SORTIDA

 

Es faran per estricte ordre de classificació acumulada del campionat.

A la primera jornada de joc es jugarà per l’ordre de classificació final del Campionat de Catalunya per Equip 2006 jugant els millors classificats al principi. Els equips nous jugaran per ordre de preinscripció.

La resta de jornades de joc es jugarà per l’ordre de classificació acumulada del Campionat de Catalunya per Equips 2007 per ordre ascendent, és a dir, l’equip classificat en primera posició jugarà al principi.

En la darrera prova es jugarà per ordre descendent de la classificació acumulada del Campionat de Catalunya per Equips 2007, és a dir, els primers classificats seran els últims en jugar.

Els horaris de sortida en totes les seus es realitzaran començat el dissabte al matí realitzant les sortides necessàries per permetre la participació de tots els equips acabant la competició el mateix dissabte o el diumenge si fos necessari segons ho determini la Comissió Esportiva per assegurar el bon desenvolupament de totes les proves.

Nota a la Regla 6-3a: Si el jugador arriba al seu punt de sortida, preparat per jugar, dins dels 5 minuts següents a la seva hora de sortida, en absència de circumstàncies que justifiquin la suspensió de la penalitat de desqualificació prevista a la Regla 33-7, la penalitat per no sortir a temps serà de 2 cops. La penalitat per retrasar-se més de 5 minuts serà de desqualificació.

 

17.- GREEN-FEE

 

El preu de cada prova serà de 19 euros per jugador. Cada equip pagarà l'import dels 8 greenfees corresponents a cada prova, presenti o no els 8 jugadors i els ingressarà per transferència bancària a la FCPP segons s’estableix a l’apartat de notificació dels equips.

 

18.- SANCIONS

 

S´ aplicarà la normativa disciplinària de la FCPP, a excepció de qualsevol norma que la FCPP pugui publicar en aquest Reglament i les modificacions que la Comissió Esportiva pugui modificar o afegir durant el transcurs de la competició.

Els jugadors inscrits en un equip que no es presenti a jugar o no hagi enviat el llistat de jugadors d’una prova o no hagi realitzat el pagament en el termini establert en aquest Reglament en alguna de les jornades de joc previstes no podran jugar la resta de proves de l’edició 2007 d’aquest Campionat ni l’edició del 2008 d’aquest Campionat.

Queden exclosos els casos de força major que es tindran que justificar degudament davant de la Comissió Esportiva de la FCPP.

 

19.- TROFEUS

 

El Club guanyador de primera divisió podrà retenir el trofeu Josep Maria de Anzizu  fins el final de la següent edició. Aquest trofeu serà perpetu i no serà mai propietat de cap equip guanyador.

El Club guanyador de segona divisió podrà retenir el trofeu fins el final de la següent edició. Aquest trofeu serà perpetu i no serà mai propietat de cap equip guanyador.

El Club guanyador de cada zona de tercera divisió podrà retenir el trofeu fins el final de la següent edició. Aquest trofeu serà perpetu i no serà mai propietat de cap equip guanyador.

Es lliurarà a un màxim de 12 jugadors de l’equip guanyador de primera divisió un trofeu commemoratiu de l’edició.

Es lliurarà a un màxim de 12 jugadors de l’equip guanyador de segona divisió un trofeu commemoratiu de l’edició.

El lliurament de trofeus es farà durant la celebració de la Nit del P&P 2007.

 

20.- RECOMANACIONS ALS EQUIPS

 

Es recomana als equips participants en aquest Campionat que incorporin en el seu vestuari el logotip de la FCPP que poden demanar gratuïtament a la secretaria de la FCPP.

Es recomana també que els equips que ho desitgin, que enviïn una fotografia de l’equip en format digital a la secretaria de la FCPP per trametre-la als diferents mitjans de comunicació.

 

21.- OBLIGACIONS DEL CAMP ORGANITZADOR

 

El camp s’encarregarà d’elaborar amb el programa informàtic de competicions de la FCPP les targetes dels participants, el control de les sortides,el control de l’entrega de targes i el còmput de les targes. La publicació de resultats i l’ordre de sortida, dels jugadors serà competència de la FCPP.

El camp organitzador facilitarà una peça de fruita i ½ litre d’aigua com a mínim per jugador i disposarà d’un o més punts de distribució d’aigua durant el recorregut (apart de les instal·lacions/casa-club del camp) encara que sigui de pagament. El camp procurarà que l’aigua estigui fresca quan les temperatures així ho aconsellin.
El camp estarà obert com a mínim 1 hora abans de l’inici de la competició, i fins ½ hora després d’acabar l’últim jugador de la prova.

Totes aquestes tasques així com el bon marcatge del camp i les seves condicions seran supervisades per la FCPP.

L’incompliment per part del camp organitzador d’algun punt d’aquest reglament impedirà entrar a formar part del sorteig de competicions oficials per l’any 2008.

 

22.- RECLAMACIONS

 

Les reclamacions es faran al Comitè de cada prova abans que es tanqui la prova. En cas de fer-se una reclamació posterior s’haurà de fer a la Comissió Esportiva de la FCPP. La data màxima de presentació són 3 dies després de celebrar-se la prova.

Una vegada la Comissió Esportiva hagi pres una decisió sobre la reclamació, es podrà apel·lar a la Junta Directiva de la UCPP en un plaç de 10 dies després de fer-se pública la decisió.

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ DE NOUS JUGADORS AL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 2007

Segons Reglament de la Competició:

12.-  INCORPORACIÓ DE NOUS JUGADORS

Si un equip vol inscriure nous jugadors en el seu equip ho pot fer durant el transcurs de la competició en qualsevol moment menys en els períodes compresos entre el dimarts anterior a la celebració d’una prova i el diumenge de celebració d’aquesta prova per tal d’evitar que els canvis d’alineació un cop notificat l’equip per jugar una prova es facin amb jugadors no inscrits prèviament amb l’equip.

El màxim de jugadors possibles inscrits en un equip és de 25 i no es permetran baixes pel que un jugador inscrit una vegada en un equip per l’edició 2007 d’aquest campionat ja no podrà ser inscrit per cap altre equip de la mateixa o de diferent divisió i/o zona.

La forma d’incorporar un jugador en un equip és mitjançant fax o e-mail a la FCPP en el període estipulat utilitzant el full d’inscripció de nous jugadors,

 

Equip:

Divisió:

 

Llicència

Nom nou jugador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Capità

 

          

 

                  Signatura del Capità

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ AL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 2007

Segons Reglament de la Competició:

10.- TANCAMENT D’INSCRIPCIONS

S´ hauran de presentar les llistes dels jugadors integrants de cada equip (via Fax o e-mail) a la FCPP fins el dia 15 de Gener de 2007, amb un mínim de 8 jugadors i un màxim de 25 jugadors per equip.

En aquesta llista haurà de constar obligatòriament el nom dels jugadors i el num de llicència de tots els jugadors inscrits. També caldrà especificar el nom del jugador que assumeix les funcions de capità de l’equip  i un num de telèfon de contacte i adreça d’e-mail.

18.- SANCIONS

S´ aplicarà la normativa disciplinària de la FCPP, a excepció de qualsevol norma que la FCPP pugui publicar en aquest Reglament i les modificacions que la Comissió Esportiva pugui modificar o afegir durant el transcurs de la competició.

Els jugadors inscrits en un equip que no es presenti a jugar o no hagi enviat el llistat de jugadors d’una prova o no hagi realitzat el pagament en el termini establert en aquest Reglament en alguna de les jornades de joc previstes no podran jugar la resta de proves de l’edició 2007 d’aquest Campionat ni l’edició del 2008 d’aquest Campionat.

Queden exclosos els casos de força major que es tindran que justificar degudament davant de la Comissió Esportiva de la FCPP.

Equip:

Divisió:

 

Llicència

Nom Jugador

Llicència

Nom Jugador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Nom Capità

 

Telèfon Capità

 

E-mail Capità

 

                      Signatura del Capità

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC