Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Circular FCPP 04/2020. Regles del Pitch & Putt a Catalunya

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 39759
01.07.2020

Campionats de CatalunyaCircular FCPP 04/2020. Regles del Pitch & Putt a Catalunya


CIRCULAR 04/2020

 

REGLES DEL PITCH & PUTT A CATALUNYA

 

A tots els clubs,

Us informem de l’entrada en vigor, de les Regles de Pitch and Putt a Catalunya.

Secretaria de la FCPP 

Barcelona, 1 de juliol de 2020

Clickar per veure la circular en format PDF


LES REGLES DEL PITCH & PUTT A CATALUNYA

INTRODUCCIÓ

Les competicions de Pitch and Putt que tenen lloc a Catalunya es regeixen per les regles que figuren en aquest document i segueixen les directrius i recomanacions establertes per la European Pitch and Putt Association ( EPPA )  i la Federation of Pitch and Putt ( FIPPA ), entitats reguladores del Pitch and Putt a nivell europeu i nivell mundial respectivament.

Els jugadors de Pitch and Putt, camps associats o adherits a l’ ACPP i els clubs afiliats o adherits ala FCPP hauran de complir aquestes normes així com els reglaments i acords de les respectives Juntes Directives i Assemblees per a que tingui validesa qualsevol competició oficial d’ aquest esport celebrada en el territori català.

 

CAMPS, RECORREGUTS I NORMES BÀSIQUES

1.  Les competicions de Pitch and Putt només tindran validesa en aquells camps que d’acord amb l’article 6 A) dels Estatuts de la FCPP hagin estat homologats per l’Associació Catalana de Pitch and Putt.

2.   Els recorreguts de Pitch and Putt catalans tenen una llargada total de 1.000 metres com a mínim i 1.600 com a màxim. La llargada dels forats no pot ésser inferior a 40 metres ni superior a 120, sempre mesurats a centre de green.

   3.    El número de pals no pot ésser superior a set inclòs, obligatòriament, un putter.

   4.    Els jugadors han de donar el seu cop de sortida des d’una superfície artificial, utilitzant o no un suport (tee), segons el seu criteri.

   5.    En les competicions locals anomenades EPPA o FIPPA, la llargària màxima d’un forat serà de 90 metres; la llargària total màxima pels divuit forats serà de1.200 metres; es jugarà amb un màxim de tres pals, dels quals un ha d’ésser el putter. En el cop de sortida cal col·locar la bola obligatòriament damunt d’un suport (tee) que ha de tenir una alçària mínima de 5 mm.

 

REGLES DE JOC I LA SEVA APLICACIÓ. RECURSOS

    6.    Les regles aplicables en les competicions que tinguin lloc a Catalunya –ja siguin amb mides “catalanes” o les anomenades “EPPA” o “FIPPA”- seran les que consten en aquest document.

    7.    Les regles aplicables en torneigs internacionals (tant oficials com amistosos) seran les aprovades per l’EPPA i la FIPPA per a aquestes competicions.

    8.    Els òrgans jurisdiccionals i els procediments i recursos en matèria de disciplina esportiva seran els establerts en els Estatuts i Reglaments de Disciplina de l’ACPP i de  la FCPP segons la competició de que es tracti.

    9.    Cada competició oficial té el seu propi Reglament que no pot, en cap cas, contradir el que s’estableix en el present Reglament General de les Competicions.

  10.    En absència d’un Àrbitre, el Comitè de la prova serà el responsable de resoldre les reclamacions dels jugadors en matèria de reglament. Si aquest Comitè no pot arribar a una conclusió, podrà consultar amb el Comitè de Regles de la FCPP.

  11.     El Pitch and Putt a Catalunya és un esport en que homes i dones de totes les edats participen en les mateixes condicions. Malgrat això, es recomana el que hi hagi, a més de la classificació general, classificacions en les categories femenina, sènior i juvenil per a fomentar l’esport entre aquests col·lectius.

 

SISTEMA DE HANDICAP

  12.    Segons la normativa internacional, el Pitch and Putt ha de tenir el seu sistema propi de handicap. L’ACPP i la FCPP comparteixen l’ús del mateix sistema de handicap  –propietat de la primera entitat- que és l’únic aplicable en les competicions oficials.

 

CONTINGUT

Com utilitzar aquestes Regles

Normes de conducta

Definicions

1ª Part GENERALITATS

2ª Part EQUIPAMENT

3ª Part EL JOC

4ª Part EL JUGADOR

5ª Part REGLES GENERALS

6ª Part REGLES LOCALS

7ª Part MODALITATS DE JOC

 

COM UTILITZAR AQUESTES REGLES

És aconsellable que es familiaritzi amb aquestes Regles i les apliqui sempre que sorgeixi l’ocasió. En cas de dubte, jugui el camp tal com el trobi i la bola tal com reposa.

 

Comprensió de les Paraules

Aquestes Regles s’han redactat d’una manera molt precisa i deliberada. Vostè hauria de tenir en compte i comprendre les següents diferències en l’ús de les paraules:

· pot = opcional

· hauria = recomanació

· haurà = instrucció (penalització si no s’acompleix)

· “la bola” = significa que noes pot canviar la bola per una altra

· “una bola” = significa que espot canviar la bola per una altra

 

Conèixer les Definicions

Un bon coneixement de la terminologia definida és molt important per a la correcta aplicació de les Regles.

 

Penalització per infracció de les Regles o per incompliment del procediment

La penalització per infracció d’una regla tant en les competicions Stroke Play com en les competicions Matx Play és d’UN COP excepte que estigui estipulat d’una altra manera.

El desconeixement de les Regles no eximeix de la penalització incorreguda.

 

NORMES DE CONDUCTA

· Ningú hauria de moure’s, parlar o situar-se a prop o directament darrera de la bola o del forat quan un jugador està preparant o executant un cop.

· Els jugadors haurien de jugar sense demora indeguda.

· Quan el joc d’un forat ha estat completat, els jugadors haurien d’abandonar immediatament el green i anotar el resultat en les targetes en el lloc de sortida del següent forat.

· El jugador hauria d’assegurar-se de reparar amb cura qualsevol desperfecte ocasionat al green per l’impacte d’una bola.

· Els jugadors haurien d’evitar ocasionar cap desperfecte al green en manipular la bandera, treure la bola del forat amb el cap del pal o en recolzar-se en el putter.

· La bandera hauria de tornar-se a plantar en el forat de manera adequada abans de que els jugadors abandonin el green.

· Abans d’abandonar un búnquer, el jugador hauria d’arranjar i allisar tots els desperfectes ocasionats.

· Es recomana l’ús de vestimenta esportiva pròpia de la pràctica del Pitch and Putt intentant evitar: samarretes sense coll i sense mànigues en els homes, xandalls o samarretes esportives pròpies d’altres esports o amb simbologies alienes a l’esport, calçat esportiu no adequat, obert o amb poca subjecció del peu.

· La infracció reiterada de les Normes de Conducta, comportarà la desqualificació del jugador per part del Comitè de la Prova.

 

DEFINICIONS

AIGUA ACCIDENTAL

“Aigua accidental” és una condició anormal del terreny per acumulació temporal d’aigua, neu o gel natural en el camp, que no està en una “àrea de penalitat” i que sigui visible abans o després que el jugador es col·loqui.

ÀRBITRE

Persona designada pel Comitè per acompanyar als jugadors a fi de decidir qüestions de fet i aplicar les regles. Haurà d’actuar davant qualsevol infracció d’una Regla que observi o li sigui denunciada. La decisió de l’àrbitre és final.

ÀREA D’ALLEUJAMENT

És l’àrea on un jugador ha de dropar una bola quan necessita alleujar-se sota una regla. La distancia d’un àrea d’ alleujament pot ser d’un pal o de dos pals de longitud des del punt de referència i no pot estar més a prop del forat que el punt de referència.

ÀREA DE PENALITAT

L’ “àrea de penalitat” és una àrea de terreny des de la qual està permès alleujar-se amb un cop de penalitat si la bola del jugador hi reposa.   

Una “àrea de penalitat” és qualsevol mar, llac, bassa, riu, rasa, drenatge superficial o altres llits d’ aigua oberts (continguin aigua o no). Una  “àrea de penalitat” podria ser altres àrees definides pel comitè on sovint es perd una bola o no es pot jugar. Tot el terreny i aigua dins del marge d’ una “àrea de penalitat” són part de l’ ”àrea de penalitat”.

Mentre el marge d’una “àrea de penalitat” no estigui delimitat d’una altra manera, ho estarà pel punt on comença la depressió del terreny o un canvi important a les condicions del mateix.

El marge d’una “àrea de penalitat” s’estén verticalment cap a dalt i cap a baix.

Les estaques identifiquen una “ àrea de penalitat”, però els murs, línies, bigues, pedres, tanques, etc.. defineixen els marges de

l’ “àrea de penalitat”, i es consideren obstruccions.  El marge d’una “àrea de penalitat” es defineix com els punts exteriors dels objectes que marquen l’ ”àrea de penalitat”.

Les estaques per identificar i/o línies per definir una “àrea de penalitat” han de ser de color vermell.

BANDERA

És un indicador dret i movible amb una tela incorporada, col·locat al centre del forat per indicar la seva posició.

BOLA EMBOCADA

Una bola està “embocada” quan reposa dins de la circumferència del forat i tota ella es troba per sota del nivell de la vora del forat.

BOLA EN JOC

Una bola està “en joc” tan aviat com el jugador ha executat un cop des del lloc de sortida, ha estat dropada, col·locada o reposada quan les regles ho permeten. Continua en joc (com a bola del jugador) fins a ser introduïda dins del forat, excepte quan està fora de límits, “perduda” o aixecada o ha estat substituïda d’ acord amb les regles. Una bola que així substitueix la bola anterior es converteix en bola en joc.

BOLA EQUIVOCADA

Bola equivocada és qualsevol bola que no sigui la bola del jugador o una bola provisional.

BOLA MOGUDA

Es considera que una bola s’ha mogut de la seva posició original si s’ha desplaçat tan sols una fracció de la seva circumferència.

BOLA PERDUDA

Una bola està “perduda” en el camp si:

 1. No es trobada i identificada dins dels tres minuts, comptats des de que s’ha començat la seva recerca; o
 2. El jugador ha posat una altra bola en joc sota les regles amb la penalització de cop i distància.

BOLA PROVISIONAL

Una bola provisional és una bola jugada sota les regles quan una bola pot estar perduda fora d’una “àrea de penalitat” o pot estar fora de límits.

BÚNQUER

El “búnquer “ es un àrea de terreny on la gespa ha estat substituïda per sorra o similar. Una paret o vorera d’un búnquer que no estiguin cobertes de gespa, són part del búnquer.

El marge d’un búnquer s`estén verticalment cap a baix però no cap a dalt. Una bola està en un búnquer quan hi reposa o qualsevol part d’ ella el toca.

CADDIE

Un “caddie” és qui ajuda al jugador d’acord amb les Regles. Inclou portar-li els pals, donar-li consell, etc.

CAMP

El “camp” és tota l’àrea dins de la qual està permès el joc.

CAUSA ALIENA

És aquella que no forma part del partit o en el joc per cops, no forma part del bàndol del competidor. Ni el vent ni l’aigua són causa aliena.

COL·LOCARSE

Consisteix en situar els peus en posició en preparar-se per a efectuar un cop.

COMITÈ

És la comissió degudament anomenada pel club o per l’ associació organitzadora de la competició. El comitè no té poder per excloure una Regla de Pitch and Putt. El comitè pot establir i publicar Regles Locals sempre i quan no vagin en contra de les Regles del Pitch and Putt.

COMPANY

És un jugador associat amb un altre en el mateix bàndol.

CONDICIONS ANORMALS DEL TERRENY

És qualsevol aigua accidental, terreny en reparació o qualsevol desperfecte inusual en el camp produït per causes naturals, animals, per vehicles o persones.

CONSELL

Consell és qualsevol parer o suggeriment que pogués influir en un jugador per determinar el seu joc o el mètode per executar un cop. Informació relacionada amb les regles i qüestions de domini públic, no són consell.

COP

Un cop és el moviment del pal cap a la bola amb intenció de copejar-la i moure-la. El cop comença tan aviat com el jugador comença el retrocés del pal. Si un jugador atura voluntàriament la baixada del pal abans que el cap del pal arribi a la bola, es considerarà que no ha executat el cop. 

COP DE PENALITZACIÓ

És el cop que, sota l’aplicació de les Regles, s’afegeix al resultat d’un jugador o bàndol.

EQUIPAMENT

És qualsevol cosa usada, portada o transportada pel jugador o tot al que transporta per a ell, el seu company o qualsevol dels seus caddies.

FORA DE LÍMITS

El “fora límits” està definit per tanques, estaques , murs, línia blanca , i jugar més enllà d’aquests límits està prohibit. La part interior d’ aquests elements marca la línia de fora límits. El comitè pot marcar com a fora límits qualsevol part dins del camp. Una bola està fora de límits quan tota ella reposa fora de límits. Un jugador pot situar-se fora de límits per jugar una bola que està dins dels límits.

Els objectes que defineixen els fora límits no són obstruccions i es consideren fixes. La línia del fora límits s’estén verticalment cap a d’alt i cap a baix.

FORAT

El “forat” tindrà 108 mm de diàmetre i al menys 101,6 mm de fondària. Si s’ utilitza un folre aquest haurà d’ estar enfonsat al menys 25,4 mm per sota la superfície del green,  a menys que la naturalesa del sòl no permeti fer-ho.

GREEN

El green és el terreny del forat que s’està jugant preparat especialment pel putter. Una bola està en el green quan qualsevol part d’ ella mateixa toca el green.

GREEN EQUIVOCAT

Un green equivocat és qualsevol green que no sigui el del forat que s’ està jugant.

IMPEDIMENTS SOLTS

Impediments solts són objectes naturals que no estiguin fixats o en creixement i que no estiguin adherits a la bola i inclouen pedres que no estiguin sòlidament encastades, fulles, llenya menuda, branques o similars, excrements, cucs, insectes i detritus o piles formades per ells.

La sorra i terra solta són impediments solts al green i al recorregut. La rosada i el gebre no són impediments solts.

LÍNEA DE JOC

La línia de joc és la direcció que el jugador desitja que segueixi la seva bola després d’un cop, més una distància raonable a ambdós costats de la direcció desitjada. La línia de joc s’estén verticalment cap amunt des del terra, però no es perllonga més enllà del forat.

LLOC DE SORTIDA

El lloc de sortida és l’indret des del qual s’inicia el joc en el forat que s’ha de jugar i és el mateix per a tots els jugadors. Si el lloc de sortida es una superfície artificial (estora), és ella mateixa la que defineix l’àrea del lloc de sortida. En cas de no ser així, la part davantera i els costats han de ser definits i la part posterior del lloc de sortida no serà d’una longitud superior a dos pals, des de la seva part davantera.

MARCADOR

Persona designada pel Comitè per anotar el resultat d’un competidor en el joc per cops. No és un Àrbitre.

OBSTRUCCIONS

Una obstrucció és qualsevol cosa artificial, tant si està aixecada com si no, situada en el camp excepte:

 1. Els objectes que defineixen el fora límits tals com murs, tanques, estaques i filats.
 2. Qualsevol construcció declarada pel comitè com a part integrant del camp.
 3. Qualsevol part d’ un objecte artificial inamovible situat fora de límits.

Una obstrucció és una obstrucció movible si es pot moure sense esforç exagerat, sense demorar indegudament el joc i sense ocasionar desperfectes. D’ un altra manera, és una obstrucció inamovible.

PRACTICAR

Practicar és colpejar una bola de manera deliberada de la forma que el jugador desitjaria fer-ho en el camp en el decurs del joc.

PUNT MÉS PROPER D’ALLEUJAMENT

El punt més proper d’alleujament és el punt en el camp més proper al lloc on reposa la bola, que no està més a prop del forat, i on no existeix la interferència de la qual està permès alleujar-se.

RECORREGUT

Recorregut és tota l`àrea del camp, excepte :

 1. El lloc de sortida i el green del forat que s’ està jugant.
 2. Tots els búnquers i àrees de penalitat.

SWING DE PRÀCTICA

Un swing de pràctica no és un cop de pràctica i es pot efectuar a qualsevol lloc amb la condició de que el jugador no infringeixi les Regles.

TEE

Un suport i/o un “tee” són dispositius artificials escollits per a elevar la bola sobre el terreny. L’alçada mínima del dispositiu es de 5 mm.

TERRENY EN REPARACIÓ

Terreny en reparació és una condició anormal del terreny en qualsevol part del camp marcada com a tal pel comitè o així declarat pel seu representant autoritzat. Qualsevol herba, arbre o cosa en creixement dins del “terreny en reparació” és part del “terreny en reparació”. Inclou material apilat per a ser retirat i qualsevol forat fet per a un encarregat del manteniment del camp, inclòs si no està marcat com a tal, i les àrees  mediambientalment sensibles. Les estaques i/o les línies que defineixen el “terreny en reparació” estan dins d’ aquest terreny.  Aquestes estaques són obstruccions. El marge d’un “terreny en reparació” s’ estén verticalment cap a baix, però no cap a dalt.

Una bola està en “terreny en reparació” quan hi reposa o qualsevol part d’ ella toca el “terreny en reparació”.

Una Regla Local pot prohibir el joc des d’un “terreny en reparació”.

VOLTA ESTIPULADA

Excepte que el Comitè ho autoritzi d’una altra manera, una “volta estipulada” consisteix en jugar els forats del camp en el seu nombre i ordre correctes.

 

PART 1 – GENERALITATS

 

1 - EL JOC

 1. El joc del Pitch and Putt consisteix en jugar una bola amb un pal des de cada lloc de sortida fins a l’ interior del forat corresponent mitjançant un o successius cops d’acord amb aquestes Regles.
 2. Excepte si el Comitè ho permet d’una altra manera, els forats hauran de jugar-se en ordre, començant en el forat 1.
 3. La bola es jugarà tal com reposi excepte si les Regles ho disposen d’ una altra manera.

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla : desqualificació

 

2 – PRACTICA

En qualsevol dia d’una competició o dies d’una competició, un jugador pot practicar el recorregut de la competició fins a una hora abans de l’hora d’inici establerta pel comitè. El comitè mitjançant les regles de la competició, pot prohibir al jugador practicar qualsevol dia de la competició. Aquesta Regla és d’aplicació en totes les modalitats de joc.

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla : desqualificació

En el decurs d’ una volta, entre el joc de dos forats, un jugador no pot realitzar cap cop de pràctica excepte el putt que es pot practicar en el green de l’ últim forat jugat, sense demorar el joc.

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla : un cop

Jugar diferents competicions al mateix recorregut en el mateix o diferent dies, no es considera pràctica. Esta permès jugar en el camp de pràctiques i en el green de pràctiques abans de començar qualsevol competició. No es considerarà “pràctica” el fet de que un jugador acabi de jugar un forat tot i que el seu resultat no compti.

 

3 – OBSTRUCCIONS

Qualsevol obstrucció movible, estigui dins o fora del recorregut, es pot treure sense penalització.

 1. Si la bola es mou al treure una obstrucció movible, haurà de reposar-se sense penalitat.
 2. Si la bola reposa dins o sobre una obstrucció movible, es pot aixecar la bola i treure l’ obstrucció. La bola es droparà al recorregut,  o en un búnquer o en una àrea de penalitat, i en el green es col·locarà tant a prop com sigui possible del punt on es trobava la bola, però no més a prop del forat.
 3. Excepte quan la bola està en una àrea de penalitat, un jugador pot alleujar-se sense penalització quan la bola s’atura damunt d’una obstrucció inamovible  o si aquesta interfereix amb la col·locació, el swing del jugador o la línia de joc quan la bola està a green.

Procediment d’ alleujament opcional:

 • En el recorregut: aixecar la bola i dropar-la sense penalitat ,dins la distància d’un pal del punt més proper d’ alleujament, però no més a prop del forat (àrea d’alleujament)
 • Búnquer: aixecar la bola i dropar-la dins del búnquer sense penalitat, dins la distància d’un pal del punt més proper d’ alleujament, però no més a prop del forat (àrea d’alleujament)
 • Green: aixecar la bola i col·locar-la sense penalitat, al punt més proper d’ alleujament.

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla : un cop

 

4 – CONDICIONS ANORMALS DEL TERRENY

Excepte quan una bola està en una àrea de penalitat, si la bola d’un jugador reposa o toca una condició anormal del terreny o quan aquesta condició interfereix amb la seva col·locació, el swing del jugador o la línia de joc quan la bola està a green, el jugador por alleujar-se sense penalització.

Procediment d’ alleujament opcional:

 • En el recorregut: aixecar la bola i dropar-la sense penalitat ,dins la distància d’un pal del punt més proper d’ alleujament, però no més a prop del forat (àrea d’alleujament)
 • Búnquer: aixecar la bola i dropar-la dins del búnquer sense penalitat, dins la distància d’un pal del punt més proper d’ alleujament, però no més a prop del forat (àrea d’alleujament)
 • Green: aixecar la bola i col·locar-la sense penalitat, al punt més proper d’ alleujament.

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla : un cop

 

5 – BÚNQUERS

Abans d’executar un cop a la bola dins d’un búnquer, el jugador pot :

 1. Treure impediments solts i obstruccions movibles.
 2. El jugador no podrà tocar la superfície o la sorra del búnquer per:

1)   Provar les condicions del búnquer, ja sigui amb la mà o amb un pal.

2)   Al posar el pal just davant o darrera de la bola.

3)   Al fer un swing de pràctica o al iniciar el cop 

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla : un cop

 

6 – ÀREES DE PENALITAT 

Una bola que està en un àrea de penalitat es pot jugar com reposa, sense penalització. El jugador podrà treure impediments solts i obstruccions movibles. Si una bola està o està perduda dins una àrea de penalitat, el jugador pot amb un cop de penalització:

 • Jugar una bola tan a prop com sigui possible del punt on va ser jugada per última vegada la bola original ( cop i distància ).
 • Dropar una bola darrera l’àrea de penalitat, mantenint una línia recta entre el forat, el punt on la bola original creuà per última vegada el marge de l’àrea de penalitat i el punt on es droparà la bola, sense límit de distancia, dintre una àrea d’alleujament d’un pal de distància.
 • Dropar una bola fora de l’àrea de penalitat, dins d’un àrea d’ alleujament de dos pals de distància i no més a prop del forat que el punt per on la bola original creuà per última vegada el marge de l’àrea de penalitat.   

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla : un cop

 

7 – LLOC DE SORTIDA

a)   La bola haurà de jugar-se des de dins del lloc de sortida acomodant-la o no sobre un suport (tee) reglamentari.

b)    Un jugador que jugui des d’un lloc de sortida equivocat, haurà d’ anular el cop/s jugat/s i haurà de jugar des del lloc de sortida correcte. El jugador incorrerà en la penalització d’un cop. Si l’ error no es rectifica abans de jugar un cop des del següent forat, estarà desqualificat.

c)    Si la bola cau del suport (tee) o el jugador la fa caure en preparar el cop podrà tornar a acomodar-la damunt del suport (tee), sense penalització. Si en aquestes circumstàncies la bola ha estat copejada, haurà de comptar-se el cop i la bola es jugarà tal com reposi.

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla : un cop

 

8 – GREEN

a)   Una bola en el green pot ser marcada, aixecada, netejada i reposada.

b)   A green es poden treure impediment solts aixecant-los o escombrant-los cap un costat, sempre que no es faci pressió cap avall.

c)    Es poden reparar els desperfectes del green sense penalitzat, realitzant accions raonables per restaurar el green a la seva condició original.

d)   Si el marcador de bola interfereix en la línia de joc d’un jugador hauria de desplaçar-se una o més llargades del cap d’un pal cap a un costat o l’ altra de la seva posició original. El marcador de bola que ha estat així desplaçat, haurà de tornar-se a col·locar en la seva posició original abans de reposar la bola.

e)   Si la bola d’un jugador jugada des de green copeja un altra bola que també està a green, el jugador incorrerà en un cop de penalització i jugarà la seva bola des d’on reposi. La bola moguda haurà de reposar-se en la seva posició original.

f)     No hi haurà cap penalització si la bola d’un jugador copeja la bandera tant si aquesta està plantada en el forat o treta.

g)   Una bola que reposi en un green que no sigui el del forat que està jugant, haurà de ser marcada, aixecada i dropada fora de green, sense penalització, dins de la distància d’ un pal del punt més proper d’ alleujament però no més a prop del forat.

h)   Quan qualsevol part d’una bola penja sobre la vora del forat, el jugador pot esperar 10 segons per determinar si aquesta està en repòs. Si mentrestant la bola no ha caigut dins del forat, es considera que està en repòs i per tant serà jugada.

i)     Si qualsevol tapa de forat anterior interfereix amb la línia de joc, la bola es podrà aixecar i col·locar, en el punt més proper d’ alleujament, no més a prop del forat i sense penalització.

j)     Abans que un jugador executi el seu cop a green, només ell i el seu caddie podran senyalar la línia de joc, però amb les següents limitacions : 

  • El jugador i el seu caddie podran tocar el green amb les mans, el peu o qualsevol cosa que estiguin sostenint, sempre que no es millorin les seves condicions.
  • El jugador o caddie no poden deixar cap objecte ja sigui dins o fora del green, per senyalar la línia de joc.  Això no està permès fins i tot si aquest objecte s’ elimina abans de realitzar el cop.
  • El caddie no podrà aguantar deliberadament la bandera indicant la línia de joc o fer qualsevol altra cosa ( com assenyalar un lloc o crear una ombra en el green) per indicar la línia de joc durant el cop. Excepció: el caddie pot estar en la línia de joc per atendre la bandera. 

                               PENALITZACIÓ : un cop

k)    En el green només es pot utilitzar el putter excepte que aquest hagi quedat malmès en el decurs normal del joc. En aquest cas, el jugador podrà acabar la volta estipulada utilitzant qualsevol pal de la seva bossa o podrà substituir el putt per un altre , que no hagi estat seleccionat pel joc per qualsevol altra persona que estigui jugant al camp. Ho haurà de fer sense demorar el joc.

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla : un cop

 

9 – SUSPENSIÓ DEL JOC

Un jugador no pot interrompre el joc, llevat que estigui autoritzat o si el joc és suspès pel comitè. Els jugadors que comparteixen una partida, podran acabar el forat que estan jugant, però només si és factible fer-ho sense retard.

 

PART 2 – EQUIPAMENT

 

10 – ELS PALS 

a)   Un jugador podrà seleccionar per la volta, un màxim de set pals (que s’ajustin a les especificacions reconegudes). És obligatori que un d’ ells sigui un putter.

b)   No es poden aplicar materials estranys a la cara d’ un pal.

c)    Si un pal ha quedat malparat en el decurs normal del joc, es pot substituir per un altre i haurà de fer-se sense demora indeguda. La substitució no pot fer-se prenent prestat un pal seleccionat pel joc, per un altra persona que estigui jugant el camp. Independentment de la causa que ha malmès el pal, el jugador podrà seguir copejant la bola amb el pal malmès.

d)   Els companys de bàndol poden compartir els pals, sempre que el nombre total de pals no sigui superior a set.

 PENALITZACIÓ per infracció de la Regla 11 a / d : un cop en cada forat on ha existit la infracció amb un màxim de tres cops per volta.

PENALITZACIÓ per infracció de la Regla 11 b / c : desqualificació

 

11 – LA BOLA 

a)   El diàmetre de la bola no tindrà menys de 42,67 mm (1,68 polzades) i haurà d’ ajustar-se a les especificacions reconegudes.

b)   La bola haurà de tenir la marca del fabricant , el model i el número d’identificació clarament llegible.

c)    No es poden aplicar materials estranys a les boles o manipular-les de qualsevol altra manera.

PENALITZACIÓ : desqualificació

 

PART 3 – EL JOC

 

12 – JUGANT LA BOLA 

a)     La bola haurà de copejar-se amb el cap del pal i no s’haurà d’empènyer, arrossegar o encullerar.

b)     El primer jugador que jugarà des del primer lloc de sortida estarà determinat per l’ordre de sortides ( ex. Ordre per handicap), Si no hi ha ordre de sortida es decidirà per sorteig. El bàndol amb el resultat més baix brut en el forat acabat de jugar, sortirà primer en el següent lloc de sortida.

c)     Abans de començar el joc d’un forat (o quan es canvia la bola), cada jugador hauria d’identificar clarament la seva bola al seu marcador / contrari.

d)     Quan les boles estan en joc, s’hauria de jugar en primer lloc la bola més allunyada del forat.

e)     Un jugador haurà d’acabar el forat amb la bola jugada des del lloc de sortida excepte que una regla l’ autoritzi a substituir-la per un altra bola ( una bola inservible pel joc, perduda o irrecuperable).

f)      Si el pal d’un jugador copeja més d’una vegada la bola en executar un cop, el jugador no tindrà penalització.

g)     Un jugador no millorarà o permetrà que es millori la línia de joc o la posició de la bola i no mourà, doblegarà o trencarà qualsevol cosa fixa o en creixement, excepte si aquesta acció succeeix en col·locar-se netament.

h)     Un jugador podrà treure impediment solts sense penalitat a qualsevol lloc dins o fora del camp. Si el jugador mou la bola al treure un impediment solt, en qualsevol lloc excepte el green, el jugador incorrerà en un cop de penalització, i haurà de reposar la bola al seu punt original.

i)      Quan la bola d’un jugador es troba en una part del recorregut tallada a alçada de carrer o menys, el jugador pot reparar les marques que han deixat els impactes de les boles, sense penalitat.

j)      Una bola encastada en el seu propi impacte en el terreny del recorregut pot ser aixecada, netejada i dropada sense penalització dins de la distància d’un pal des d’on reposava però no més a prop del forat. No es permet l’ alleujament quan la bola està encastada en sorra, en una part del recorregut  que no està tallada a l’alçada de carrer o menys. Un jugador pot netejar la seva bola sense penalització durant el joc d’un forat, si la bola ha estat marcada i aixecada a green o quan les regles ho permeten.

k)     El jugador no podrà netejar la seva bola si ha estat marcada i aixecada perquè interfereix o ajuda (fora de green) al joc. Una bola pot ser netejada per a la identificació o per determinar si no és apta pel joc.

l)      Si la posició d’una bola, en qualsevol lloc del camp, interfereix en la col·locació, el swing o la línia de joc d’un altre jugador, la bola haurà de ser marcada i aixecada si així es sol·licita i posteriorment s’ haurà de tornar a reposar al seu lloc original. La bola no podrà ser netejada.

m)   Un jugador que jugui des d’un lloc de sortida equivocat, haurà d’ anular el cop/s jugat/s i haurà de jugar des del lloc de sortida correcte. El jugador incorrerà en la penalització d’un cop. Si l’ error no es rectifica abans de jugar un cop des del següent forat, estarà desqualificat.

n)     Si un jugador juga un cop/s amb una bola equivocada, incorrerà amb la penalització d’un cop i haurà de jugar amb la seva pròpia bola.  Si l’ error no es rectifica abans de jugar un cop des del següent forat, estarà desqualificat. Els cop/s jugats amb una bola equivocada no es comptaran.

o)     Si un jugador considera que la seva bola ha anat a parar fora límits o pot estar perduda, s’ afegirà un cop de penalització i haurà de jugar una bola tan a prop com sigui possible del punt on va ser jugada la bola original per última vegada.

Procediment per continuar el joc:

  • Des del lloc de sortida la bola pot ser acomodada.
  • Des del recorregut, des d’un búnquer o des d’una àrea de penalitat es droparà una bola.
  • Des del green es col·locarà una bola.

p)     Una bola provisional hauria de jugar-se si el jugador considera que la bola original pot estar perduda fora d’una àrea de penalitat o fora de límits . El jugador haurà d’informar de la seva intenció de jugar una bola provisional al seu marcador. Si la bola original està perduda o fora de límits, la bola provisional es converteix en la bola en joc i el jugador afegirà un cop de penalitzacióal resultat obtingut. Si la bola original no està perduda o fora de límits, la bola provisional serà abandonada, sense penalització, i els cops jugats amb aquesta bola no comptaran. L’incompliment d’abandonar una bola provisional constitueix estar jugant una bola equivocada.

q)     El jugador pot considerar la seva bola injugable a qualsevol lloc del camp excepte quan la bola està en una àrea de penalitat. El jugador és l`únic jutge per determinar si la bola està injugable. Si el jugador declara que la seva bola està injugable, sota la penalització d’un cop podrà:  

  • Jugar una bola tan a prop com sogui possible del punt on la bola original va ser jugada per última vegada.

 Procediment per continuar el joc:

-        Des del lloc de sortida la bola pot ser acomodada.

-        Des del recorregut o des d’un búnquer es droparà una bola dintre una àrea d’ alleujament de dos pals de distància.

-        Des del green es col·locarà una bola.

  • Dropar una bola darrera del punt on reposa la bola, mantenint una línia recta entre el forat, el punt on reposa la bola i el punt on es droparà la bola, sense límit de distància, dintre d’un àrea d’alleujament d’un pal de distància.
  • Dropar una bola dins de la distància de dos pals des del punt on reposa la bola, però no més a prop del forat. Si la bola està en un búnquer i el jugador opta per procedir sota la clàusula ii) o iii) haurà de dropar la bola dins del búnquer.

 PENALITZACIÓ : un cop

 

13 – BOLA MOGUDA, DESVIADA O ATURADA 

a)   Quan la bola en joc i en repòs d’un jugador és moguda per ell mateix, el seu company, el seu equipament o els seus caddies, el jugador incorrerà en un cop de penalització i haurà de reposar la bola. No hi ha cap penalització si la bola d’un jugador es mou accidentalment pel jugador, l’oponent o qualsevol altra persona durant la recerca o identificació de la bola, i es reposarà al seu lloc original. No hi ha cap penalització si el jugador, l’oponent o qualsevol altra persona mou accidentalment la bola del jugador o el marcador al green, i es reposarà.

b)   Si una bola en joc i en repòs es mou mentre que el jugador ha preparat el cop, es considera que el jugador ha mogut la bola i incorre en un cop de penalització i haurà de reposar la bola. Si el jugador executa el cop, la bola no haurà de reposar-se.

c)    Si una bola en repòs es mou per una influència externa, un altre jugador copejant una bola o un altre bola, la bola del jugador serà reposada al seu punt original sense penalització.

d)   Si les forces naturals (com el vent o l’ aigua) fan que la bola d’un jugador que està en repòs es mogui, la bola es jugarà des de la nova posició. Excepció. Si la bola d’un jugador o el marcador a green es mouen després que el jugador ja havia aixecat i reposat la bola, la bola ha de ser reposada al seu lloc original, no importa el que va causar que es mogui (incloent forces natural: vent o aigua).

e)   Si la bola es mou després de que el jugador, el seu company o els seus caddies toquin qualsevol impediment solt, es reposarà amb un cop de penalització excepte en el green que es reposarà sense penalització.

f)     Si una bola en moviment és aturada o desviada accidentalment per una influència externa o persona, incloent jugadors, caddies i equipament, no hi haurà penalització i la bola es jugarà com reposi.

g)   Si una bola en moviment és aturada o desviada intencionadament pel jugador, caddie, company o equipament, el jugador incorre en un cop de penalitzaciói la bola es jugarà com reposi. Si una bola en moviment és aturada o desviada intencionadament pel jugador, caddie, company o equipament per a obtenir-ne un avantatge considerable o per perjudicar a un altre jugador, s’incorrerà en la penalització de desqualificació.

h)   Cap jugador influirà en la posició o el moviment d’una bola excepte quan les Regles ho permeten. Moure l’ equipament de qualsevol jugador o la bandera atesa, no suposa infracció d’aquesta Regla.

 

14 – PROCEDIMENTS D’ ALLEUJAMENT

a)   Àrea d’ alleujament: És l’àrea on un jugador ha de dropar una bola quan necessita alleujar-se sota una regla. La distancia d’un àrea d’ alleujament pot ser d’un pal o de dos pals de longitud des del punt de referència i no pot estar més a prop del forat que el punt de referència.

b)   Dropar una bola en una àrea d’ alleujament: una bola que ha de ser dropada sota les Regles haurà de ser dropada pel propi jugador. El jugador pot utilitzar qualsevol bola. El jugador ha de deixar caure la bola des de l’alçada del genoll sense tocar al jugador o el seu equip. La bola ha de ser dropada dins de l’àrea d’ alleujament i ha de quedar en repòs dins de l’àrea d’alleujament.

c)    Una bola dropada haurà de tornar-se a dropar, sense penalització, si la bola queda en repòs fora de l’àrea d’ alleujament. Si la bola en tornar-se a dropar torna a quedar en repòs fora de l’àrea d’ alleujament, haurà de ser col·locada tan a prop com sigui possible del punt on va tocar el camp en tornar-se a dropar.

d)   Cop i distància: en qualsevol moment un jugador pot, sota la penalització d’ un cop, jugar una bola tan a prop com sigui possible del punt on la bola original va ser jugada per última vegada.

Procediment per continuar el joc:

-        Des del lloc de sortida la bola pot ser acomodada.

-        Des del recorregut, des d’un búnquer o des d’una àrea de penalitat es droparà una bola dintre una àrea d’ alleujament d’un pal de distància.

-        Des del green es col·locarà una bola.

 

 15 – RESPONSABILITATS DEL JUGADOR

a)   El jugador haurà de sortir a l’hora establerta pel comitè.

b)   El jugador haurà de romandre tota la volta estipulada en el grup designat pel comitè.

c)    El jugador pot ser assistit per un caddie i es permet els dispositius de mesurar distància, a menys que el comitè determini el contrari.

d)   El jugador és responsable de que el resultat anotat a la seva targeta en cada forat és el correcte. Desprès d’acabar la volta, el jugador haurà d’assegurar-se de que ell i els marcadors que hagin intervingut han signat la targeta i retornar-la al comitè tan aviat com sigui possible.

e)   Acord per Excloure les Regles:  els jugadors no es posaran d’acord per excloure l’acompliment de qualsevol Regle o suprimir qualsevol penalització incorreguda.

PENALITZACIÓ : desqualificació

f)     Si un jugador apunta un resultat inferior al que es produeix o no registra el resultat d’un forat, el jugador serà desqualificat. Un resultat superior del realment obtingut es mantindrà.

g)   Un jugador no donarà ni demanarà consell, excepte al/del seu company de bàndol/caddie. El comitè en les condicions d’una competició per equips, pot permetre que cada equip designi una persona que pot donar consell als membres d’ aquest equip.

PENALITZACIÓ : un cop

h)   Els jugadors d’un mateix grup haurien de lliurar conjuntament les seves targetes de resultat als organitzadors de la competició.

 

PART 5 – REGLES GENERALS

Qualsevol disputa o punt dubtós sobre les regles o quan aquestes Regles no proporcionin aclariment per a una situació específica, serà el comitè qui prendrà una decisió d’acord amb els principis d’ equitat. 

 

PART 6 – REGLES LOCALS

REGLA D’HIVERN: El comitè pot fer la següent regla local (regla d’hivern) per a les condicions anormals en camp que podria interferir amb la protecció del camp i amb un joc just i agradable :

Una bola que està en el recorregut en una zona de gespa segada arran, pot ser aixecada i netejada, després d’haver marcat la seva posició, La bola s’ha de col·locar en un punt no més a prop del forat, que no sigui en un búnquer, en una àrea de penalitat, ni en un green i dins de la distància de 20 cm o d’una targeta, d’on estava originalment.

Un jugador pot col·locar al seva bola només una vegada i està en joc, en el moment que està en repòs.

PENALITZACIÓ : un cop

RITME DE JOC: El comitè pot posar en vigor el següent ritme en la política de temps de joc : el temps màxim assignat per a cada cop serà de 30 segons. Els àrbitres controlaran el ritme de joc i decidiran si un grup que està fora de posició ha de ser cronometrat. Podrà ser cronometrat només un jugador de forma individual.

El ritme de joc es comença a cronometrar en el moment es que el jugador ha tingut suficient temps per arribar a la seva bola, es el seu torn i el jugador és capaç de jugar sense interferències o distraccions.

La penalització per infracció d’aquesta Regla Local és:

1 – Avís verbal

2 – Cop de penalitat

3 – Desqualificació

 

PART 7 – MODALITATS DE JOC

 

MATX PLAY

Un partit consisteix en què un bàndol juga contra un altre una volta estipulada, a no ser que el comitè ho estableixi d’una altra manera.

 En matx play el joc es juga per forats. Un forat és guanyat pel bàndol que emboca la seva bola amb el menor nombre de cops. En un partit amb handicap, guanya el forat el resultat net més baix.

Un forat està empatat si cada bàndol emboca amb un mateix nombre de cops.

Un partit està guanyat quan un bàndol avantatja a l’altra en un nombre de forats major que el nombre de forats que queden per jugar.

Un jugador pot concedir al seu contrari el seu pròxim cop en qualsevol moment sempre que la bola del contrari estigui aturada. Es considera que el contrari ha embocat amb el seu següent cop i la bola pot ser aixecada per qualsevol bàndol.

Un jugador pot concedir un forat en qualsevol moment abans del començament o de la conclusió d’aquest forat.

Un jugador pot concedir un partit en qualsevol moment abans del començament o de la conclusió d’aquest partit.

 

MODALITATS MATXPLAY

Matx Play Individual: un partit on un jugador juga contra un altre.

Quatre Boles Matx Play: un partit on dos jugadors juguen la seva millor bola contra la millor bola de dos altres jugadors.

Reglamentació: un bàndol pot estar representat per un company per tot o per una part d’un partit. Un company absent es pot incorporar al partit entre el joc de dos forats però no durant el joc d’un forat.

Les boles del mateix bàndol es poden jugar en l’ordre que aquest vulgui.

Si un jugador en un forat juga una bola equivocada estarà desqualificat per aquell forat però el seu company no incorre en penalització encara que la bola jugada hagi estat la seva.

Foursome Matx Play: un partit on dos jugadors juguen contra dos altres jugadors, i cada bàndol juga amb una bola. Els companys de bàndol hauran de jugar alternativament des del lloc de sortida / estora i continuar el joc de cada

forat alternant els cops.

Reglamentació: si un jugador juga quan ho hauria d’haver fer el seu company, el seu bàndol incorrerà en 1 cop de penalització.

 

STROKE PLAY

Una competició Stroke Play consisteix en jugar una volta estipulada, a no ser que el comitè ho estableixi d’una altra manera.

El competidor o bàndol que jugui la volta estipulada en el menor nombre de cops serà el guanyador. En una competició handicap el competidor o bàndol amb el resultat net més baix en la volta o voltes estipulades és el guanyador.

 

MODALITATS STROKEPLAY

Stroke Play Individual: una competició Stroke play on cada jugador juga contra els altres competidors.

Quatre Boles Stroke Play (fourball): una competició Stroke play on dos jugadors juguen com companys de bàndol i cadascun juga la seva pròpia bola, puntuant la millor bola dels dos.

Reglamentació: un bàndol pot estar representat per qualsevol dels companys per tota o per una part de la volta estipulada. Un competidor absent pot unir-se al seu company entre el joc de dos forats però no durant el joc d’un forat.

El marcador haurà d’anotar en cada forat només el resultat brut del company del qual comptarà el resultat. La targeta només haurà de formar-la un dels companys.

Un bàndol pot jugar en l’ordre que consideri oportú les boles que pertanyen al seu bàndol.

Si un competidor juga un cop amb una bola equivocada, incorrerà en la penalització d’un cop i haurà de corregir l’error segons les Regles. El seu company no incorrerà en cap penalització encara que la bola equivocada sigui la seva.

Si un competidor infringeix una Regla i aquesta infracció ajuda al joc del seu company, aquest també serà penalitzat.

Foursome Stroke Play: una competició Stroke Play on dos jugadors, jugant com companys de bàndol, juguen només una bola. Els companys de bàndol hauran de jugar alternativament des del lloc de sortida / estora i continuar el joc de cada forat alternant els cops.

Reglamentació: si els companys juguen en ordre incorrecte, es cancel·larà el cop i s’incorrerà en 1 cop de penalització. El bàndol haurà de corregir l’error jugant una bola en l’ordre correcte. Si el bàndol executa un cop des del següent lloc de sortida sense corregir l’error o abandona l’últim green de la seva volta sense fer-ho, estarà desqualificat.

 Greensome:Una competició Stroke Play on dos jugadors, jugant com companys de bàndol, juguen cadascun el primer cop de cada forat, escullen la millor bola de les dues i acaben el forat jugant alternativament.

FORMES DE CÀLCUL STABLEFORD

una competició Stableford és una modalitat de joc per cops. El recompte en aquestes competicions es fa per punts obtinguts en relació amb un resultat fixat per cada forat i el handicap del jugador.

Forats jugats en (sense tenir en compte el handicap) .............Punts

Més d’un cop sobre el resultat fixat per cada forat o sense resultat anotat 0

Un cop més del resultat fixat pel forat 1

Resultat fixat pel forat 2

Un cop menys del resultat fixat pel forat 3

Dos cops menys del resultat fixat pel forat 4

Qui més punts obté és el guanyador. El marcador anotarà només el número de cops bruts realitzats en el forat on el competidor puntuï. El marcador és responsable d’anotar només el resultat brut en cada forat on el resultat net del competidor obté un o més punts.

APÈNDIX I

REGLES DE L’ESTATUT DEL JUGADOR AFICIONAT (*)

El Pitch and Putt és essencialment un esport aficionat.

Un jugador no pot:

 • Competir per un premi en metàl·lic.
 • Acceptar un premi o premis amb un preu de venda superior als 600 €.
 • Canviar qualsevol premi per diners en efectiu.
 • Utilitzar un premi en forma de bo per pagar tot o una part de l’abonament d’un Club.
 • Acceptar ser membre honorífic o membre amb una tarifa reduïda com a incentiu per ser membre de l’equip del Club.

Un jugador pot:

 • Participar voluntàriament en una “pool” organitzada pels mateixos participants en la competició d’un Club.
 • Impartir instrucció d’una manera voluntària.
 • Acceptar premis simbòlics gravats de forma personalitzada i que en aquest cas excedeixin la quantitat de 600 €.
 • Acceptar manutenció i beguda gratis en una competició sempre que això sigui ofert a tots els competidors.
 • Cobrar les despeses per participar en esdeveniments a nivell de Club,  promocionals o internacionals.

La infracció d’aquestes regles comportarà l’exclusió automàtica de la llicència per competir. La pròpia associació del jugador és la que autoritzarà, al cap d’un any dels fets que van ocasionar la pèrdua de la condició d’aficionat, la seva readmissió per a competir.

(*) L’apèndix I relatiu a les Regles de l’Estatut del Jugador Aficionat seran d’aplicació únicament per a competicions de l’Associació Catalana de Pitch and Putt

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC