Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Reglament del Campionat de Catalunya per Equips 2005

Ets a:  IniciNotíciesCirculars ACPPNotícia id 2579
05.02.2005

Circulars ACPPReglament del Campionat de Catalunya per Equips 2005

Circular Nº 5/2005
ACPP - XIè CAMPIONAT DE CATALUNYA

ACPP                                CIRCULAR 5/2005

XIè CAMPIONAT DE CATALUNYA

PER EQUIPS DE PITCH & PUTT

INTERCLUBS 2005


REGLAMENT

PARTICIPANTS

Podran participar tots els camps membres de l’Associació Catalana de P&P que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes com a membres i no tinguin cap deute pendent de l’anterior edició del Campionat

Podran participar també tots els ls Clubs Sense Camp en conveni amb l’ACPP que hagin sol·licitat participar en la competició, hagin signat l´acord de col·laboració amb l´ACPP, presentat tots els documents que se’ls hi requereixen i que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes com a membres i no tinguin cap deute pendent de l’anterior edició del Campionat

Els camps membres de l´ACPP tenen dret a presentar tres equips. Els clubs sense camp en conveni amb l’ACPP tenen dret a presentar un equip.

Tots els equips caldrà que estiguin registrats en el registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya com a clubs o que hagin presentat en el 2004 o inicis del 2005 la documentació per a ser registrats com a clubs i estiguin pendents de resposta per part de l’administració. S’accepteran aquells equips que demostrin tenir alguns tràmits fets en els últims mesos amb l’objectiu de ser registrats.

Per l’edició del 2005 es tindrà en compte la pre-inscripció feta segons la circular de l’ACPP del 2004. Els equips pre-inscrits segons la circular tenen assegurada plaça de participació. Els equips que s’hagin pre-inscrit posteriorment seran acceptats en la competició si queden places vacants i per estricte ordre d’arribada de les inscripcions.

COMITÈ D´ORGANITZACIÓ I COMPETICIÓ

El Comitè de d’Organització i Competició estarà format per un membre de l´ACPP, un responsable del camp on es jugui la competició i un àrbitre designat per l’ACPP.  En cas d’absència d’un dels tres integrants el camp designarà un tercer membre al Comitè de Competició.

Si el representant de l’ACPP considera que el camp no està en condicions per disputar-se la prova, ho comunicarà a la Comissió Esportiva qui decidirà sobre la celebració de la prova, el canvi de dates o el canvi de seu.

DIVISIONS I ZONES

Hi haurà dues divisions, primera i segona.

La primera divisió l'any 2005 estarà formada pels 18 equips. Per la segona divisió es divideix Catalunya en dues zones (est i oest).

La primera divisió jugarà cinc proves i el comput dels resultats d'aquestes 5 proves definirà la classificació final.

En la segona divisió els equips jugaran una primera fase en la zona que estiguin enquadrats, i es classificaran per jugar la final els tres primers equips de cada zona. La final es jugarà en el camp neutral. Si un equip del camp que ha d'acollir la final es classifica per jugar la final de segona es canviarà per un camp suplent. Es farà el canvi de seu quantes vegades calgui per garantir la neutralitat.

En la primera fase es jugaran 18 forats per camp.

La final de segona es jugaran18 forats.

Les divisions, zones, els camps i les dates son les següents.


1ª Divisió

5 o 6 de febrer Roc 3

5 o 6 de març Sant Cebrià

2 o 3 d’abril Franciac

7 i 8 de maig Badalona

4 o5 de juny Solius

2ª Divisió Est

12 o 13 de febrer Castelló d’Empúries

12 o 13 de març Lloret Papalús

9 o 10 d’abril Teià

14 i 15 de maig Viladrau

11 i 12 de juny Tennis Mora

 

 

2ª Divisió Oest

12 o 13 de febrer El Vendrell

12 i 13 de març La Figuerola

9 i 10 d’abril Can Rafel

14 o 15 de maig  CanCuyàs

11 i 12 de juny Sant Jaume

Final 2ª divisió 2 i 3 de juliol Solius

Final 2ª Divisió Sant Cebrià (Reserva)

Final 2ª Divisió Franciac (Reserva)

 Als Clubs Sense Camp els distribuirà l´ACPP segons consideri oportú per igualar al màxim el nombre d'equips participants a cada zona. Tindran prioritat els equips que ja han jugat edicions anteriors.

La Comissió Esportiva de l´ACPP podrà modificar el camp de joc en cas que consideri que l´escollit no ofereix les condicions necessàries per organitzar la prova.

ASCENSOS I DESCENSOS PEL 2006

Els quatre últims equips classificats de primera divisió segons la classificació final jugaran l'edició 2006 en la segona divisió. Se'ls enquadrarà en la zona Est o Oest segons estigui localitzat el camp.

Els sis equips que juguin la final de segona divisió el 2004, tres de l’Est i tres de l’Oest, jugaran a primera divisió el 2005. El motiu de que pujin 6 i baixin quatre és el d’augmentar la primera divisió a 20 equips.

EQUIPS

Estaran formats per vuit jugadors. Quatre d´ells jugaran individualment en la modalitat Medal Play Scratch, mentre que els altres quatre participants jugaran en la modalitat Fourball Medal Play Scratch.

Només es podran inscriure per jugar aquesta competició els jugadors que el dia 20 de gener (data límit d´inscripció ) tinguin un Handicap de joc:

- 10 o inferior per equips de primera divisió
- 18.4 o inferior per equips de segona divisió

L’equip que no es presenti en alguna de les jornades no podrà jugar l’edició del 2006 del Campionat i es considerarà falta greu dels seus capitans.

MODALITAT DE JOC.

Es jugaran dues modalitats. Quatre integrants d´un equip jugaran Medal Play Scratch i puntuen les tres millors targetes. Els altres quatre jugadors participaran per parelles en la modalitat Fourball Medal Play Scratch, puntuarà la millor parella.

La puntuació es farà a partir de la suma de cops totals dels tres participants individuals que hagin fet un millor resultat més la parella que hagi fet el millor resultat.

En el cas que un equip (per circumstàncies de desqualificació o d´ incompareixença) puntuï menys de tres targetes individuals o cap fourball, se li aplicaran 100 cops per targeta, fins a completar les tres individual més la targeta Fourball.

Una vegada s´arribi a la final de segona, els quatre equips començaran una nova classificació, sense que els resultats anteriors siguin acumulables.

TANCAMENT D'INSCRIPCIONS.

S´ hauran de presentar les llistes de jugadors de l’equip (via Fax o e-mail ) a l’ACPP abans del dia 15 de Gener, amb un màxim de 25 jugadors per equip.

En aquesta llista haurà de constar el nom del jugador i el nº de llicència i opcionalment el nº de telèfon mòbil i e-mail.  

Cada equip nomenarà un capità i un capità suplent i ho farà constar a la llista. El capità o capità suplent serà la única persona de contacte amb l’organització durant totes les proves del campionat. Hauran de facilitar obligatòriament un e-mail i un telèfon mòbil de contacte.

 INCORPORCIÓ DE NOUS JUGADORS PER LES DUES DARRERES JORNADES

 Si un equip vol inscriure nous jugadors (fins a un màxim de 2) per les dues darreres jornades de la fase regular podrà fer arribar un nou llistat amb les noves incorporacions abans del 22 d’abril.

No es permeten canvis d’equip de jugadors mentre es celebri la competició.

NOTIFICACIÓ DELS EQUIPS.

Els diferents participants hauran de comunicar al camp organitzador i a l'ACPP (Via Fax o Via E-Mail) el nom dels seus jugadors com a molt tard el dimarts de la mateixa setmana que s´ha de disputar la prova, per tal que pugui procedir a fer les targetes de joc. L´incompliment d´aquesta norma significarà la impossibilitat de jugar, amb la conseqüent aplicació de 400 cops. Tots els equips tenen dret de presentar jugadors diferents dels comunicats per tal de cobrir possibles baixes, en casos justificables sempre dins la llista de 25 jugadors.

Els equips no podran comunicar els jugadors fins que no s´hagi disputat el concurs anterior del Campionat de Catalunya per Equips.

CANVIS D’ALINEACIÓ

Els equips des de la notificació dels components fins a la celebració de la prova únicament podran canviar un jugador individual i una parella. Caldrà presentar un justificant escrit per a fer més canvis. El comitè de la prova valorarà la validesa del justificant i determinarà si és vàlid el canvi.

ENTRENAMENTS PREVIS

Durant la setmana anterior compresa del dilluns al divendres els jugadors que ja estiguin notificats com a participants de la prova podran entrenar en el camp on es disputi la prova per un preu màxim de 10 euros en dia laborable . Es respectaran els preus i les ofertes de cada camp entre setmana si aquests són inferiors a 10 euros. En cas d’haver un campionat el preu serà el del campionat.

 HORARIS DE SORTIDA.

Es faran per estricte ordre de classificació.

El primer dia es jugarà per l´ordre de classificació final de l´ Interclubs 2003 (els millors classificats al principi).

Els altres dies es jugarà per l´ordre de classificació provisional del Campionat de Catalunya per Equips 2004 per ordre ascendent, és a dir l'equip classificat en primera posició jugarà a primera hora.

En la darrera prova es jugarà per ordre descendent , els primers classificats seran els últims en jugar.

Abans de la final de segona divisió l´ACPP farà una classificació per fer els horaris de sortida. En aquesta classificació s´agafaran les dues zones amb les corresponents classificacions. En sortirà una basant-se en el nombre de cops. En cas d´empat en alguns dels llocs tenen preferència els equips de la zona on menys puntuació hagi fet l'equip guanyador; en cas de persistir l´empat tindrà preferència l'equip de la zona on hi hagin participat més equips. A partir d'aquesta classificació es faran els horaris de sortida amb ordre invers.

RECLAMACIONS.

Les reclamacions es faran al Comitè de cada prova abans que es tanqui la prova. En cas de fer-se una reclamació posterior s´haurà de fer a la Comissió Esportiva de l´ ACPP. La data màxima de presentació són 3 dies després de celebrar-se la prova.

Una vegada la Comissió Esportiva hagi pres una decisió sobre la reclamació, es podrà apel·lar a la Junta Directiva de l’ACPP en un plaç de 10 dies després de fer-se pública la decisió.

 

OBLIGACIONS DEL CAMP ORGANITZADOR.

Cada camp s´encarregarà  d’elaborar les targetes dels participants, l´ordre de sortida, el control de les sortides, el control de l’entrega de targes, el comput de les targes i la publicació de resultats.

El camp organitzador facilitarà com a mínim una peça de fruita i un refresc per jugador.

El camp on es realitzi la prova haurà d'utilitzar obligatòriament el programa informàtic de competicions de l'ACPP i enviar les dades el mateix dia al servidor central.

Totes aquestes tasques així com el bon marcatge del camp i les seves condicions seran supervisades per l´ACPP.

SANCIONS.

S´ aplicarà la normativa disciplinària de l'ACPP, a excepció de qualsevol norma que l´ACPP pugui publicar en aquest reglament.

Per tal d’evitar que un equip no es presenti a jugar un partit, l’equip que no es presenti a jugar un partit d’una de les jornades, no podrà jugar l’edició del 2006 i es considerarà falta greu dels seus capitans.

(La Comissió Esportiva es reserva el dret de modificar algun punt del Reglament o afegir algun annex, comunicant- ho públicament 15 dies abans de la seva entrada en vigor).

REGLES I DESEMPATS.

En cas d´empat a la final de segona divisió s´agafaran les targetes Fourball que no puntuïn; en cas de persistir l´empat, s´agafarà la targeta Stroke play individual descartada, si continua l´empat s´agafaran les targetes puntuables començant per el Fourball en ordre descendent En cas de persistir, un jugador escollit per cada equip jugarien un Matx Play a "muerte subita".

En cas d'empat a primera divisió s'agafaran els resultats de la darrera prova, en cas de continuar l'empat de les dues, tres i quatre darreres proves.

CLASSIFICACIONS I ORGANITZACIÓ DE FUTURS CAMPIONATS.

A més a més dels ascensos i descensos que aquí s'indiquen, en cas de fer més divisions o ampliar les divisions actuals en properes edicions del campionat, es tindrien en compte la classificació final de l'edició anterior.

GREEN-FEE.

El preu de cada prova serà de 19 Euros per jugador. El preu de la final de segona divisió serà de 19 Euros per jugador.

Cada equip de camp o club sense camp pagarà l'import dels 8 greenfees en cada prova, presenti o no els 8 jugadors .

TROFEUS.

El Club guanyador de primera divisió podrà retenir el trofeu Josep Maria de Anzizu  fins el final de la següent edició. Aquest trofeu serà perpetu i no serà mai propietat de cap equip guanyador.

El Club guanyador de segona divisió podrà retenir el trofeu fins el final de la següent edició. Aquest trofeu serà perpetu i no serà mai propietat de cap equip guanyador.

Es lliurarà a un màxim de 12 jugadors de l'equip guanyador de primera divisió un trofeu commemoratiu de l'edició.

Es lliurarà a un màxim de 12 jugadors de l'equip guanyador de segona divisió un trofeu commemoratiu de l'edició.

El lliurament de trofeus es farà durant la celebració de la Nit del P&P 2004.

 

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís legal
La FCPP té el suport de la:
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC